بدخشان: با تسخیر دو پوسته مهم دشمن در تگاب، مقر ولسوالی محاصره گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر دو پوسته دفاعی ولسوالی تگاب ولایت بدخشان(پوسته های انتن، زیارت) حملات گستردۀ را انجام دادند. حمله ساعت ۳ بجه دیشب آغاز گردید وبعد از مقاومت اندک،هر دو پوسته دشمن فتح گردید که با فتح این دوپوسته، مرکز ولسوالی کاملا محاصره وحلقه محاصره تنگتر […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر دو پوسته دفاعی ولسوالی تگاب ولایت بدخشان(پوسته های انتن، زیارت) حملات گستردۀ را انجام دادند.

حمله ساعت ۳ بجه دیشب آغاز گردید وبعد از مقاومت اندک،هر دو پوسته دشمن فتح گردید که با فتح این دوپوسته، مرکز ولسوالی کاملا محاصره وحلقه محاصره تنگتر گردید وولسوالی تحت حملات کوبنده مجاهدین قرار گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.