بدخشان:مقدار زیاد مهمات در ولسوالی خاش کشف وبدست امد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مقدار زیاد مهمات دشمن را د ولسوالی خاش ولایت بدخشان کشف وبدست آوردند. این مهمات دیپوی دشمن دیروز در قریه وپار بدست امد ودرآن 70 عدد مرمی راکت, 10000 هزار عدد مرمی پیکا, ده های هزار مرمی کلاشینکوف وایم شانزده شامل بود

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مقدار زیاد مهمات دشمن را د ولسوالی خاش ولایت بدخشان کشف وبدست آوردند.
این مهمات دیپوی دشمن دیروز در قریه وپار بدست امد ودرآن 70 عدد مرمی راکت, 10000 هزار عدد مرمی پیکا, ده های هزار مرمی کلاشینکوف وایم شانزده شامل بود