با عساکردشمن درسیدآباد نبرد شدیدی درگیرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با عساکردشمن درمنطقه تره خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز هنگامی صوت گرفت که برای نجات کاروان اکمالاتی شان تلاش کردند. که دراثرآن به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با عساکردشمن درمنطقه تره خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز هنگامی صوت گرفت که برای نجات کاروان اکمالاتی شان تلاش کردند.

که دراثرآن به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.