بامیان: ۴ پوسته وشمار زیاد قصبات در غندک تصفیه گردید

بر اساس خبر, آن ۳۰ تن پولیس اداره مزدور که از چندین روز ولسوالی غندک ولایت بامیان درمنطقه باغک در پوسته ها محاصره بودند, دیشب به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند و۴ پوسته شان تخلیه گردید که با تصرف این پوسته ها, مناطق دهن باغک, بابه که, چهاراهی سنگپر, دهن ریشقاب, دهن آهنگران وجلمیش مناطق وسیعی […]

بر اساس خبر, آن ۳۰ تن پولیس اداره مزدور که از چندین روز ولسوالی غندک ولایت بامیان درمنطقه باغک در پوسته ها محاصره بودند, دیشب به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند و۴ پوسته شان تخلیه گردید که با تصرف این پوسته ها, مناطق دهن باغک, بابه که, چهاراهی سنگپر, دهن ریشقاب, دهن آهنگران وجلمیش مناطق وسیعی تحت حاکمیت مجاهدین قرارگرفت.
همچنان در این پوسته ها, ۶ میل پیکا, ۳۰ میل کلاشینکوف, ۳ میل راکت, یک میل دهشکه ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاده است.