بامیان: ۳ پوسته دیگر در ولسوالی غندک بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۳ پوسته دیگر دشمن را در بازار ولسوالی غندک ولایت بامیان تصرف شدند. عساکر این پوسته ها دیروز از خوف حملات مجاهدین فرار کردند وپوسته های بدست مجاهدین افتاد. قابل ذکر است که اکنون ولسوالی غندک در تشکیلات امارت اسلامی ولسوالی مستقل شناخته میشود, کاملا فتح گردید وبعد از […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ۳ پوسته دیگر دشمن را در بازار ولسوالی غندک ولایت بامیان تصرف شدند.
عساکر این پوسته ها دیروز از خوف حملات مجاهدین فرار کردند وپوسته های بدست مجاهدین افتاد.
قابل ذکر است که اکنون ولسوالی غندک در تشکیلات امارت اسلامی ولسوالی مستقل شناخته میشود, کاملا فتح گردید وبعد از فتح ولسوالی کهمرد, این دوم ولسوالی بامیان است که دبست مجاهدین فتح میگردد.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴