بامیان: ۲ بیز و۵ پوسته دشمن در کهمرد تخلیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک خط محکم دشمن را در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان شکستند. این خط دیروز شکست که درنتیجه آن ۲ بیز و۵ پوسته دفاعی آن در شپیشته ودهن شپشته تخلیه وعساکر مستقر دران فرار کردند وبا فتح این مراکز, مناطق وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک خط محکم دشمن را در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان شکستند.
این خط دیروز شکست که درنتیجه آن ۲ بیز و۵ پوسته دفاعی آن در شپیشته ودهن شپشته تخلیه وعساکر مستقر دران فرار کردند وبا فتح این مراکز, مناطق وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.