بامیان: یک پوسته در غندک تخلیه و۵ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اداره مزدور درمنطقه دهن باغک ولسوالی غندک ولایت بامیان برخورد شدیدی انجام دادند درگیری دیروز صورت گرفت ومدت ۶ ساعت ادامه یافت که دراثران ۵ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت وبعدا عساکردشمن از خوف حملات مجاهدین پوسته را تخلیه کردند وپوسته غرض اینکه دشمن از آن […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اداره مزدور درمنطقه دهن باغک ولسوالی غندک ولایت بامیان برخورد شدیدی انجام دادند
درگیری دیروز صورت گرفت ومدت ۶ ساعت ادامه یافت که دراثران ۵ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت وبعدا عساکردشمن از خوف حملات مجاهدین پوسته را تخلیه کردند وپوسته غرض اینکه دشمن از آن دوباره استفاده نه نمایند, تخریب گردید.