بامیان: یک قومندان با ۶ جنگجوی دشمن درکهمرد کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن که غرض پس گیری منطقه آشپیشته ولسوالی کهمرد ولایت بامیان آمده بودند, حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک قومندان با یک جنگجو کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن که غرض پس گیری منطقه آشپیشته ولسوالی کهمرد ولایت بامیان آمده بودند, حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت ویک قومندان با یک جنگجو کشته و۵ تن دیگر زخمی شدند.