بامیان: مرکز ولسوالی کهمرد با تمام ملحقات و۲ قریه بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ظهر دیروز مرکز ولسوالی کهمرد ولایت بامیان را با قومندانی امنیه وتمام تاسیسات فتح کردند وعساکردشمن به فرار موفق گردیدند. خبرمیگوید که در مربوطات این ولسوالی درقریه سرگلی, قومندان شیخ نظر, قومندان داود وقومندان اسلم ودرقریه میخ زرین, قومندان کبیر, قومندان شیخ ناصر وحاجی نصرالله با تمام افراد اش […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ظهر دیروز مرکز ولسوالی کهمرد ولایت بامیان را با قومندانی امنیه وتمام تاسیسات فتح کردند وعساکردشمن به فرار موفق گردیدند.
خبرمیگوید که در مربوطات این ولسوالی درقریه سرگلی, قومندان شیخ نظر, قومندان داود وقومندان اسلم ودرقریه میخ زرین, قومندان کبیر, قومندان شیخ ناصر وحاجی نصرالله با تمام افراد اش به مجاهدین تسلیم شدند ومراکز متذکره بدست مجاهدین افتاد.
همچنان در ولسوالی سیغان پوسته دهن سیغان نیز تخلیه وبدست مجاهدین افتاد.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴