بامیان: مرکز ولسوالی سیغان با تمام ملحقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی سیغان ولایت بامیان را با قومندانی امنیه وتمام ملحقات اش فتح کردند. این ولسوالی دیشب فتح گردید ومزدوران مستقر درآن به سوی مرکز فرار کردند و۳ تانگ و۲ عراده رینجر ومقادیر زیاد مهمات وتجهیزات بدست مجاهدین افتاد. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی سیغان ولایت بامیان را با قومندانی امنیه وتمام ملحقات اش فتح کردند.
این ولسوالی دیشب فتح گردید ومزدوران مستقر درآن به سوی مرکز فرار کردند و۳ تانگ و۲ عراده رینجر ومقادیر زیاد مهمات وتجهیزات بدست مجاهدین افتاد.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴