بادغیس : ۶ پولیس با یک رینجر و سلاح و مهمات به مجاهدین تسلیم شدند

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که پری شب در منطقۀ چهلگزی ولسوالی سنگ آتش ، ۶ پولیس یک پوسته پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . افراد مذکور بهمراه خود یک عراده موتر رینجر ، یک میل پیکا ، ۱۲ میل کلاشنکوف، یک پایه بمب افگن ، ۲ […]

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که پری شب در منطقۀ چهلگزی ولسوالی سنگ آتش ، ۶ پولیس یک پوسته پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

افراد مذکور بهمراه خود یک عراده موتر رینجر ، یک میل پیکا ، ۱۲ میل کلاشنکوف، یک پایه بمب افگن ، ۲ پایه مخابره ، یک قبضه تفنگچه و مقداری مهمات بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم نموده اند .

مجاهدین نیز از افراد مذکور بگرمی استقبال نموده و این کار شجاعانۀ شان را ستوده و آن را به نفع کشور و اسلام خوانده اند .

قابل یاد آوری است که در این اواخر در گوشه گوشه کشور ، عساکر ، اربکی ها و پولیس ادرۀ اجیر از حقایق آگاهی حاصل نموده و به تعداد زیادی به مجاهدین در حال پیوستن هستند .

۲۰۱۶/۴/۲۳