بادغیس : ۵ پوسته در شهر قلعه نو فتح گردید

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ باغوانان شهرقلعه نو؛ مرکز این ولایت، ۵ پوستۀ امنیتی دشمن بطور کامل فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات از ساحه بفرار گذاشته اند. در پوسته های مذکور مقداری مهمات از دشمن به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ باغوانان شهرقلعه نو؛ مرکز این ولایت، ۵ پوستۀ امنیتی دشمن بطور کامل فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات از ساحه بفرار گذاشته اند.

در پوسته های مذکور مقداری مهمات از دشمن به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۶/۱۱