بادغیس : 5 تن از اجیران بشمول یک قومندان در سنگ آتش زخمی شدند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مناطق چهلگزی و زیری تنگی ولسوالی سنگ آتش، قوای دشمن که بغرض تبادله عساکر آمده بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت. در این حمله 5 تن از اجیران بشمول یک قومندان ( قومندان شراف الدین ) زخمی شده اند. در این درگیری به مجاهدین […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مناطق چهلگزی و زیری تنگی ولسوالی سنگ آتش، قوای دشمن که بغرض تبادله عساکر آمده بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت.

در این حمله 5 تن از اجیران بشمول یک قومندان ( قومندان شراف الدین ) زخمی شده اند.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2021/5/19