بادغیس : 200 تن عسکر بشمول آمرامنیت شهرقلعه نو و ولسوالی آبکمری به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در سلسله فتوحات سریع امارت اسلامی، شب گذشته 200 تن از نیروهای دشمن بشمول آمر امنیت شهر قلعه نو ( خواجه مراد ) و ولسوالی آبکمری ( خدایداد طیب ) و تعدادی از قومندانان بلند رتبه به ماهدین پیوسته اند. افراد مذکور مقدار زیادی موتر، سلاح و مهمات […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در سلسله فتوحات سریع امارت اسلامی، شب گذشته 200 تن از نیروهای دشمن بشمول آمر امنیت شهر قلعه نو ( خواجه مراد ) و ولسوالی آبکمری ( خدایداد طیب ) و تعدادی از قومندانان بلند رتبه به ماهدین پیوسته اند.

افراد مذکور مقدار زیادی موتر، سلاح و مهمات به مجاهدین سپرده اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموه اند .

قابل ذکرست که سلسله پیوستن نیروهای دشمن در ساحه دوام دارد.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

2021/7/6