بادغیس : ۲۰ تن اربکی بهمراه قومندان شان با سلاح و مهمات بمجاهدین تسلیم شدند

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که در طول ۱۰ روز گذشته در مناطق چشمه دوزک و مبارک شاه ولسوالی سنگ آتش ، ۲۰ تن اربکی به سرپرستی قومندان محمود ، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند […]

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که در طول ۱۰ روز گذشته در مناطق چشمه دوزک و مبارک شاه ولسوالی سنگ آتش ، ۲۰ تن اربکی به سرپرستی قومندان محمود ، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

افراد مذکور بهمراه خود یک میل پیکا ، یک قبضه راکت ، ۱۸ میل کلاشنکوف و مقداری مهمات بمجاهدین تسلیم نموده و تعهد کرده اند که به هیچ وجه به صفوف ادارۀ اجیر باز نگشته و به زندگی عادی خود برگردند .

۲۰۱۶/۴/۲۰