بادغیس : ۲ کاروان دشمن در آبکمری پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار شدند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که دو روز قبل یک کاراوان دشمن که بغرض انتقال نیروهای قرارگاه در تحت محاصرۀ دشمن در منطقۀ بی بی مراد ولسوالی آبکمری آمده بود، در منطقۀ دهستان این ولسوالی در محاصرۀ مجاهدین قرار گرفته بود. خبرمی افزاید که امروز صبح از شهرقلعه نو، یک کاروان دیگر دشمن برای […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که دو روز قبل یک کاراوان دشمن که بغرض انتقال نیروهای قرارگاه در تحت محاصرۀ دشمن در منطقۀ بی بی مراد ولسوالی آبکمری آمده بود، در منطقۀ دهستان این ولسوالی در محاصرۀ مجاهدین قرار گرفته بود.

خبرمی افزاید که امروز صبح از شهرقلعه نو، یک کاروان دیگر دشمن برای نجات کاروان قبلی آمده بود که هردو کاروان در منطقۀ چشمه شیرین مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند.

خبرمی افزاید در این حمله که تا ساعت ۱۲ ظهر دوام کرد، کاروان های دشمن پس از متحمل شدن تلفات امروز بسوی شهر قلعه نور پا بفرار گذاشتند.

در جریان این درگیری طیاره های دشمن سنگر های مجاهدین را هدف بمباردمان قرار داده است اما در آن به کسی بحمدالله کدام زیانی وارد نشده است .

۲۰۲۱/۶/۴