بادغیس : ۲ عسکر و یک پولیس در جوند بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته ۲ عسکر ویک پولیس از باشندگان مرکز ولسوالی جوند، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : سیدمحمد ولد امیر محمد که در بدخشان برای دشمن وظیفه اجرا […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته ۲ عسکر ویک پولیس از باشندگان مرکز ولسوالی جوند، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

سیدمحمد ولد امیر محمد که در بدخشان برای دشمن وظیفه اجرا می کرد و امین الله ولد رستم که در پکتیا برای دشمن خدمت می کرد و شراف الدین ولد حبیب الله که در صفوف پولیس اجیر در مرکز همین ولسوالی قرار داشت .

۲۰۱۶/۵/۷