بادغیس : ۲ عسکر در مرغاب کشته شدند و سلاح های شان غنیمت گردید

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ چران ولسوالی مرغاب ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است . در این عملیات که ۲۰ دقیقه دوام داشت، در طی آن ۲ عسکر جیر جابجا بهلاکت رسیدند و ۲ اسلحۀ m16  از آنان […]

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ چران ولسوالی مرغاب ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است .

در این عملیات که ۲۰ دقیقه دوام داشت، در طی آن ۲ عسکر جیر جابجا بهلاکت رسیدند و ۲ اسلحۀ m16  از آنان بغنیمت مجاهدین در آمد .

۲۰۱۶/۳/۲۹