بادغیس : ۲ تن پولیس در قلعه نو به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که عصر روز گذشته از نیروهای در تحت محاصرۀ دشمن در شهرقلعه نو، دو تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . افراد مذکور با خود سلاح های شان را نیز به مجاهدین سپرده اند. ۱۴۴۲/۱۲/۱

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که عصر روز گذشته از نیروهای در تحت محاصرۀ دشمن در شهرقلعه نو، دو تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

افراد مذکور با خود سلاح های شان را نیز به مجاهدین سپرده اند.

۱۴۴۲/۱۲/۱