بادغیس : ۲ تن اربکی در قلعه نو به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که از نیروهای در تحت محاصرۀ دشمن در شهر قلعه نو، دو تن اربکی ( تورجان ولد نورمحمد و اداره گل ولد سلطان ) پس ازدرک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۱/۷/۹

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که از نیروهای در تحت محاصرۀ دشمن در شهر قلعه نو، دو تن اربکی ( تورجان ولد نورمحمد و اداره گل ولد سلطان ) پس ازدرک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

۲۰۲۱/۷/۹