بادغیس : ۱۶ تن عسکر یک پوسته در آبکمری با سلاح و تجهیزات به مجاهدین پیوستند

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در منطقۀ دهستان ولسوالی آبکمری ،یک پوستۀ مهم دشمن که از مدت ها بدین سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت، امروز بعد از ظهر ۱۶ تن عسکر این پوسته با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته اند. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله ۲۰۲۱/۶/۸

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در منطقۀ دهستان ولسوالی آبکمری ،یک پوستۀ مهم دشمن که از مدت ها بدین سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت، امروز بعد از ظهر ۱۶ تن عسکر این پوسته با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۶/۸