بادغیس : ۱۰ قریه در آب کمری از وجود دشمن تصفیه شد و عملیات دوام دارد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که روز گذشته مجاهدین قهرمان امارت اسلامی در منطقۀ سینۀ اردوی ولسوالی آب کمری بر علیه ملیشه های اجیر اربکی دست به عملیات گستردۀ تصفیوی زده اند . در این عملیات پس از مقاومت اندکی ،۱۰ قریه از وجود ملیشه های شریر بطور کامل تصفیه گردید و منطقۀ بسیار […]

بادغیساز ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که روز گذشته مجاهدین قهرمان امارت اسلامی در منطقۀ سینۀ اردوی ولسوالی آب کمری بر علیه ملیشه های اجیر اربکی دست به عملیات گستردۀ تصفیوی زده اند .

در این عملیات پس از مقاومت اندکی ،۱۰ قریه از وجود ملیشه های شریر بطور کامل تصفیه گردید و منطقۀ بسیار وسیعی به کنترل کامل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

اکنون مجاهدین در حال تعقیب دشمن قرار دارند و تلاش بر این است که تمام منطقه از وجود نامیمون ملیشه های اجیر پاکسازی شود .

جزئیات بیشتر از این عملیات متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۱۶/۸/۲۷