بادغیس : ۱۰ تن اربکی بهمراه قومندان شان در آب کمری بمجاهدین تسلیم شدند

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که امروز صبح در منطقۀ کوچک ولسوالی آب کمری ، ۱۰ تن اربکی محلی بهمراه قومندان شان ( غلام حضرت ) در نتیجۀ تلاش های مجاهدین منطقه از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . افراد مذکور تعهد کرده که به هیچ […]

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که امروز صبح در منطقۀ کوچک ولسوالی آب کمری ، ۱۰ تن اربکی محلی بهمراه قومندان شان ( غلام حضرت ) در نتیجۀ تلاش های مجاهدین منطقه از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

افراد مذکور تعهد کرده که به هیچ وجه به صفوف دشمن باز نگشته و تا آخرین لحظات زندگی با مجاهدین همکار و همپیمان باقی بمانند .

افراد مذکور با خود یک میل پیکا ، ۹ میل کلاشنکوف ،۶ عراده موتر سایکل و مقداری مهمات مختلف بمجاهدین تسلیم نموده اند .

مجاهدین نیز از آنان به گرمی استقبال نموده و در مورد امنیت مالی و جانی شان به آنان اطمینان دادند .

۲۰۱۶/۴/۱۰