بادغیس : یک پولیس با ۴ میل سلاح بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی مقر ، یک تن پولیس – اختر محمد که در مرکز ولایت برای دشمن خدمت می کرد – پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده با خود ۲ میل کلاشنکوف و ۲ قبضه تفنگچه نیز بمجاهدین تسلیم نموده […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی مقر ، یک تن پولیس – اختر محمد که در مرکز ولایت برای دشمن خدمت می کرد – پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده با خود ۲ میل کلاشنکوف و ۲ قبضه تفنگچه نیز بمجاهدین تسلیم نموده و تعهد کرده است که تا آخرین رمق زندگی با مجاهدین همکار و هم پیمان باقی خواهد ماند .

۲۰۱۶/۵/۱۸