بادغیس : یک پوسته در مقر فتح شد و غنایم به دست آمد

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که دیشب حوالی ساعت یک بجه ، یک پوستۀ دفاعی ولسوالی مقر در جریان ” عــمــلـیـات عــمــری  ” مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات پوستۀ دشمن بطور کامل فتح شد و قومندان پوسته بهمراه ۳ تن پولیس در آن بشدت […]

گذارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که دیشب حوالی ساعت یک بجه ، یک پوستۀ دفاعی ولسوالی مقر در جریان ” عــمــلـیـات عــمــری  ” مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات پوستۀ دشمن بطور کامل فتح شد و قومندان پوسته بهمراه ۳ تن پولیس در آن بشدت زخمی شدند .

در این عملیات ۳ عراده موتر سایکل ، یک قبضه تفنگچه ، ۲۰۰۰ مرمی مختلف ، یک پایه شمسی ، یک عدد بیتری کلان ، ۳ عدد تلفون و مقداری تجهیزات دیگر بغنیمت مجاهدین در آمده است .

در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز بمقام شهادت نایل شده است . تقبله الله تعالی
۲۰۱۶/۴/۱۶