بادغیس : یک قومندان بهمراه ۴ تن از افراد و سلاح و مهمات در آبکمری به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن قومندان ( احمد ) بهمراه ۴ تن افراد خود پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. افراد مذکور با خود ۴ میل سلاح و مقداری مهمات نیز به مجاهدین سپرده اند. ۲۰۲۱/۶/۸

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن قومندان ( احمد ) بهمراه ۴ تن افراد خود پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

افراد مذکور با خود ۴ میل سلاح و مقداری مهمات نیز به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۶/۸