بادغیس : یک عسکر اجیر در مرغاب کشته شد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ جوی کنج ولسوالی مرغاب، یک عسکر اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است . 2016/1/18

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ جوی کنج ولسوالی مرغاب، یک عسکر اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

2016/1/18