بادغیس : یک رینجر دشمن در قلعه نو واژگون گردید

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ باغبانان شهر قلعه نو، یک رینجر دشمن با کمین مجاهدین مواجه شده است . در این عملیات یک عسکر بقتل رسید و رینجر دشمن از راه منحرف گردیده و واژگون گردیده است. ۲۰۲۰/۱۱/۴

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ باغبانان شهر قلعه نو، یک رینجر دشمن با کمین مجاهدین مواجه شده است .

در این عملیات یک عسکر بقتل رسید و رینجر دشمن از راه منحرف گردیده و واژگون گردیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۴