بادغیس : یک تن پولیس در مقر به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس ( باران ولد محمدحسن ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۶

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس ( باران ولد محمدحسن ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۶