بادغیس : یک تن پولیس در مقر به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس اجیر ( نجیب الدین ولد ضیاءالدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است . 2021/7/25

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس اجیر ( نجیب الدین ولد ضیاءالدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است .

2021/7/25