بادغیس : یک تن پولیس در مقر به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس اجیر ( نجیب الدین ولد ضیاءالدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است . ۲۰۲۱/۷/۲۵

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس اجیر ( نجیب الدین ولد ضیاءالدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است .

۲۰۲۱/۷/۲۵