بادغیس : یک تن پولیس در مقر به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس ( رمضان ولد عبدالرحیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل کرده و به مجاهدین پیوسته است . ۲۰۲۱/۵/۲۰

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی مقر، یک تن پولیس ( رمضان ولد عبدالرحیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل کرده و به مجاهدین پیوسته است .

۲۰۲۱/۵/۲۰