بادغیس : یک تن پولیس در مرغاب به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی مرغاب، یک تن پولیس ( آغامحمد ولد عاشور ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده در هرات برای دشمن خدمت می کرد. ۲۰۲۰/۱۱/۱۶

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی مرغاب، یک تن پولیس ( آغامحمد ولد عاشور ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده در هرات برای دشمن خدمت می کرد.
۲۰۲۰/۱۱/۱۶