بادغیس : یک تن پولیس در قادس به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی قادس، یک تن پولیس ( خلیل احمد ولد جلیل احمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۳

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی قادس، یک تن پولیس ( خلیل احمد ولد جلیل احمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۳