بادغیس : یک تن پولیس در قادس به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی قادس، یک تن پولیس ( میرویس ولد حیدر ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۱/۶/۱۰

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی قادس، یک تن پولیس ( میرویس ولد حیدر ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

۲۰۲۱/۶/۱۰