بادغیس : یک تن پولیس در سنگ آتش هدف دراگانوف قرار گرفت

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ زیری تنگی ولسوالی سنگ آتش، یک تن پولیس مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است . 2021/5/8

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ زیری تنگی ولسوالی سنگ آتش، یک تن پولیس مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و زخمی شده است .

2021/5/8