بادغیس : یک تن پولیس در سنگ آتش به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن پولیس ( محمددین ولد خداد باشندۀ نهرآب ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است . ۲۰۲۰/۱۱/۵

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن پولیس ( محمددین ولد خداد باشندۀ نهرآب ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است .
۲۰۲۰/۱۱/۵