بادغیس : یک تن پولیس در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در منطقۀ پیراجی ولسوالی جوند، یک تن پولیس ( وهاب الدین محی الدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. نامبرده در ولایت کابل برای دشمن خدمت می کرد. ۲۰۲۰/۱۱/۱۱

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در منطقۀ پیراجی ولسوالی جوند، یک تن پولیس ( وهاب الدین محی الدین ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.

نامبرده در ولایت کابل برای دشمن خدمت می کرد.
۲۰۲۰/۱۱/۱۱