بادغیس : یک تن پولیس در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، یک تن پولیس ( عبدالمنان ولد عیدی گل ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .   2021/5/9

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، یک تن پولیس ( عبدالمنان ولد عیدی گل ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

 

2021/5/9