بادغیس : یک تن پولیس در جوند به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، یک تن پولیس ( عبدالبصیر ولد عبدالمجید ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده  به مجاهدین پیوسته است. نامبرده در مرکز جوند برای دشمن خدمت می کرد. ۲۰۲۱/۵/۶

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که در مربوطات ولسوالی جوند، یک تن پولیس ( عبدالبصیر ولد عبدالمجید ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده  به مجاهدین پیوسته است.

نامبرده در مرکز جوند برای دشمن خدمت می کرد.

۲۰۲۱/۵/۶