بادغیس : یک تن پولیس در تگاب عالم به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی تگاب عالم، یک تن پولیس ( نظام الدین ولد ایوب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده در ولایت فاریاب برای دشمن خدمت می کرد. ۲۰۲۰/۱۱/۱

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی تگاب عالم، یک تن پولیس ( نظام الدین ولد ایوب ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده در ولایت فاریاب برای دشمن خدمت می کرد.
۲۰۲۰/۱۱/۱