بادغیس : یک تن پولیس در تگاب عالم به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی تگاب عالم، یک تن پولیس ( مراد ولد عبدالرحمن که در ولایت بلخ وظیفه اجرا می کرد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۲۵

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی تگاب عالم، یک تن پولیس ( مراد ولد عبدالرحمن که در ولایت بلخ وظیفه اجرا می کرد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۲۵