بادغیس : یک تن پولیس در تگاب به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی تگاب عالم، یک تن پولیس ( لعل محمد ولد سیدمحمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۱۴۴۲/۱۲/۲۴

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی تگاب عالم، یک تن پولیس ( لعل محمد ولد سیدمحمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۱۴۴۲/۱۲/۲۴