بادغیس : یک تن پولیس در آبکمری کشته شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، نزدیک مرکز ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس اجیر در طی کمین مجاهدین جابجا کشته شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۶

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر، نزدیک مرکز ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس اجیر در طی کمین مجاهدین جابجا کشته شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۶