بادغیس : یک تن پولیس در آبکمری به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس ( الله بخش ولد سخی داد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین تسلیم شده است. نامبرده یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است. ۲۰۲۰/۱۰/۱۸

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس ( الله بخش ولد سخی داد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین تسلیم شده است.

نامبرده یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است.
۲۰۲۰/۱۰/۱۸