بادغیس : یک تن پولیس در آبکمری به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس ( محمدعمر ولد عبدالمنان ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است . نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است. ۲۰۲۰/۱۱/۸

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس ( محمدعمر ولد عبدالمنان ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است .

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است.
۲۰۲۰/۱۱/۸