بادغیس : یک تن پولیس در آبکمری با سلاح و تجهیزات به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبخ در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. پولیس مذکور با خود یک میل پیکا، یک میل کلاشنکوف و یک پایه دوربین نیز به مجاهدین سپرده است. 2021/5/21

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبخ در مربوطات ولسوالی آبکمری، یک تن پولیس پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

پولیس مذکور با خود یک میل پیکا، یک میل کلاشنکوف و یک پایه دوربین نیز به مجاهدین سپرده است.

2021/5/21