بادغیس : یک تن پولیس درقلعه نو به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات شهر قلعه نو مرکز این ولایت، یک تن پولیس ( زارمحمد ولد گل محمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است . نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت. ۲۰۲۰/۱۰/۳۱

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که امروز صبح در مربوطات شهر قلعه نو مرکز این ولایت، یک تن پولیس ( زارمحمد ولد گل محمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است .

نامبرده تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.
۲۰۲۰/۱۰/۳۱