بادغیس : یک تن عسکر در قادس کشته شد

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که شب گذشته ساعت ۸ بجه، در منطقۀ غرچقی ولسوالی قادس، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت ا سلامی قرار گرفته است . در این عملیات یک تن عسکر اجیر جابجا کشته شده است. ۲۰۲۱/۳/۳

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که شب گذشته ساعت ۸ بجه، در منطقۀ غرچقی ولسوالی قادس، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت ا سلامی قرار گرفته است .

در این عملیات یک تن عسکر اجیر جابجا کشته شده است.

۲۰۲۱/۳/۳