بادغیس : یک تن عسکر در سنگ آتش به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شب گذشته در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر بهمراه یک میل سلاح کارمولی به مجاهدین پیوسته است . ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که شب گذشته در مربوطات ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر بهمراه یک میل سلاح کارمولی به مجاهدین پیوسته است .

۲۰۲۱/۶/۱۱