بادغیس : یک تن عسکر در سنگ آتش به مجاهدین پیوست

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در منطقۀ هچکه ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر ( سعدی ولد عبدالحکیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است . 2021/5/19

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که در منطقۀ هچکه ولسوالی سنگ آتش، یک تن عسکر ( سعدی ولد عبدالحکیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .

2021/5/19